ד. מה פוגע?

ד . מה פוגע ? בפרק זה נסקור ארבעה סוגים כלליים של התנהגויות שמורים זיהו בהתנהגויות הפוגעות בהם או בעמיתיהם , מפריעות להם ומסיבות להם אי נחת . ראשית , נעסוק במצבים שהפגיעה במורה התבטאה בהם במניעת שיתוף פעולה איתו . מורים רואים במניעת שיתוף פעולה מהם התנהגות לא רצויה , אך לא בלתי לגיטימית . הכוונה למצבים כאי השתתפות בשיעור , כהתנהגות סבילה , כהימנעות מנטילת חלק בדיונים - וכל זאת באורח שאינו נתפש ברגיל כפעולה בוטה או אסורה . התנהגות התלמידים ביחס למורים מציינת בעיניהם מחדל שנחשב מחדל לגיטימי . שנית , נדון במשמעותה של פגיעה שביטויה הוא אי היענות להוראה או אי ביצוע מטלה , כגון אי הכנת שיעורים . גם אי הכנת שיעורים , כאי השתתפות בשיעור , היא התנהגות סבילה , אך בעוד שאי השתתפות בשיעור אינה נתפשת לרוב כעבירה ברורה וגלויה , נחשבת אי הכנת שיעורים על ידי מורים כהפרה מפורשת של הוראה . שלישית , נדון בפגיעה שמקורה באי היענות למורה במסגרת שאינה שיעור : מורה דורש ביצוע מסוים , תלמידים אינם מבצעים , המורה נפגע . זו הפרה של הוראה מיוחדת , ומבחינה זו היא חריפה יותר מאי הכנת שיעורים , שהיא הפרת הוראה "קיי...  אל הספר
רמות