מורים לא־הוגנים

מורים לא הוגנים מרואיינים מסרו שתלמידים פוגעים גם במורים שאינם הוגנים , לדעתם , כלפיהם או כלפי חבריהם . מרואיינת :,. תלמידים מוכנים לסלוח על הרבה דברים , . 50 אבל לא על אפליה , על יחס של איפה ואיפה . כשחושדים שלתלמיד יש פרוטקציה - אוי לתלמיד ואוי למורה . תלמידים בכיתה שלי האמינו שהמורה לגיאוגרפיה מפלה לטובה תלמידים מבית ספר מזין אחד , בית ספר משכונה טובה , לעומת תלמידים משאר בתי הספר המזינים . המורה הזאת , בחורה בעלת מעמד חזק בדרך כלל , כמעט נשברה . לא פגעו בה במעשים , אבל ממש החרימו אותה . במשך ימים אף אחד לא השתתף בשיעור , כמעט שלא הגיבו גם כשהיתה פונה לתלמיד במישרין . הקיצוניים במיוחד היו התלמידים שעליהם אמרו שהם מופלים לטובה . אולי בגלל לחץ חברתי ? אבל אולי בגלל רגישות לעוול ... ( 1963 ) Werthman תיאר , שכאשר חשבו נערי הכנופייה במחקרו שקיבלו ציונים מפלים לרעה , הם דרשו במפגיע דיווח על שיקולי המורה במתן הציונים . אחת המרואיינות שלנו מספרת בדומה על התנסות בבית ספר עיוני .  אל הספר
רמות