ג. מי נפגע?

ג . מי נפגע ? רישומיה החיצוניים , בני התצפית , של ההתנסות בפגיעה הינם מגוונים : החל בהשתתקות ובהתכנסות עצמית מסתגרת וסמויה וגמור בהתפרצות ישירה קולנית וגלויה . כמעט כל המורים שבשיעוריהם צפינו התנהגו - מי מעט , מי הרבה - במהלך שיעוריהם התנהגות שהצופה ביאר בהתנהגותו של מי שנפגע . ראיונותינו נסבו בחלקם על נושא ההתנסות בפגיעה . בעקבות תצפיות , דן הצופה עם המרואיין בהתנהגויות שהוא זיהה בהתנהגותו של מי שנפגע ; בכמחצית מן הראיונות שלא קדמו להם תצפיות הועלה הנושא ביוזמת המראיין . במחצית האחרת העלה המרואיין את הנושא לראשונה במהלך הראיון . מורים שנצפו נטו לעיתים רחוקות לחלוק על הצופה באשר לתחושתו כי נפגעו או להכחישה . מורים מרואיינים שלא נצפו טענו לעיתים כי ההתנסות בפגיעה שכיחה בקרב מורים , אך אינה מאפיינת אותם אישית . עם זאת , רוב המורים שנצפו ורואיינו או רואיינו מבלי שנצפו תחילה דיווחו על פגיעה - אישית או של עמיתיהם - שמקורה בהתנהגויות או בהתבטאויות של תלמידים . מדוע נוטים מורים להיפגע ? מורים חושבים כי לפעמים , אין עמיתים שלהם נפגעים ממש , אלא בוחרים להיראות "פגועים . " מרואיינת ... : אחרי הכ...  אל הספר
רמות