כוונת פגיעה ואינטרסים אישיים

רואים נציגים של איזה מין קשר שקשרו נגדם , של איזו תרמית בקשר לערך הצפוי של הלימודים כאן . ההפרעות הן מין מחאה ... מפריעים כי המצב מציק ... כועסים על העולם וגם עלינו בתור מי שנותנים לזה יד ... בעיני המורה הדוברת , הפער החברתי הוא שמעורר תסיסה ; להפרעה יש מניע חברתי . מורה אחרת מעלה אף היא את גורם המחאה , אך לדידה , המחאה אינה נגד הסדר החברתי שהמורה נתפש כסוכנו , אלא נגד המורה במישרין . מרואיינת : הבלגן שהם עושים הוא ביטוי של זעם . 34 " קיבלתי אצלך שלילי , אז אעשה לך את המוות ; את הכאבת לי - אני אכאיב לך " . כוונת פגיעה ואינטרסים אישיים מורים אחרים מציעים מסלול שונה . תלמידים אינם נידונים לכישלון . לא הכישלון או תחושת הקיפוח גורמים להתנהגות הפוגעת , אלא ההתנהגות הפוגעת היא המביאה לידי כישלון . עניין זה נתון לבחירה : תלמידים שבוחרים לשתף פעולה , כך או אחרת , מצליחים בלימודים .  אל הספר
רמות