מין וגיל, יחיד וקבוצה

מין וגיל , יחיד וקבוצה רוב המרואיינים עבדו בבתי ספר המפנים את ילדי שני המינים לאותן כיתות . בודדים בלבד טענו כי לפי נסיונם , בנים פוגעים יותר מבנות ' , אך גם אלה לא גרסו כי בנות אינן יוצרות בעיות של משמעת ופיקוח . מרואיינים רבים מסרו , כי אף אם אין הבדלים בין בנים ובנות ( 1985 ) Denscombe . 1 טוען שכך מקובל לחשוב : בנים מפריעים יותר מבנות , זו גם המסקנה העולה במחקרים אחרים , כגון : . 2 . ( 1979 ); Spender ( 1982 ); Stanworth ( 1983 ) Corrigan על שכיחותן וטיבן של בעיות משמעת בכיתה אצל בנות , ראה , למשל , . Bird ( 1980 ); Furlong ( 1976 ); Lomax ( 1978 ); Meyenn ( 1980 )  אל הספר
רמות