א. עוצמות התלמידים

א . עוצמות התלמידים מדי יום נכנס המורה לכיתה אחת או לכיתות אחדות . לרוב , הכיתות מוכרות לו ; המורה מלמד בהן מראשית השנה ולעיתים זה כמה שנים . בתודעת המורה יש ידע קודם ומוכלל על הכיתה וספציפי באשר לחלק מתלמידיה , לרבות תפישות ודימויים באשר לעוצמת התלמידים ויכולתם , כיחידים ובקולקטיב , להפעיל עליו כוח ולפקח על התנהגותו . וכמו המורה , גם תלמידיו , כמובן , גם להם מיני ידע והשקפה קודמים על חבריהם , מורם והעוצמות ששני גורמים אלה יכולים להפעיל עליהם . לכניסה לכיתה מתלווים רשמים חדשים ונוספים בדבר המצב הצפוי בשיעור העומד להתחיל . רשמים אלה הינם דינמיים ובני שינוי ; דברים רבים יכולים להתרחש בכיתה לפני שיישמע הצלצול לסיום . השיעור הספציפי בכיתה , על הנפשות הפועלות בו ועל פעילות הגומלין שהחלה בו , הוא מצב יומיומי שהמורה נקלע אליו ומשפיע עליו . המשמעות הסובייקטיבית שהמורה מייחס למפגשו המחודש , תפישות המורה בדבר המצב הזה - תפישות הניזונות מידע קודם ומרשמים מתחדשים - הן ההגדרה שבה מגדיר המורה את מצב הכיתה בשיעור . . 1 משמעותן של הגדרות מצב בהקשר חינוכי , בעיקר אלה הנערכות על ידי  אל הספר
רמות