המבנה של פעולת־הגומלין ק - קוגניזציה, פעילות קוגניטיבית ה - התנהגות פ - פעולה פג " פעולת־גומלין [איגטראקציה]