הקדמה

הקדמה חדר הכיתה מזמן יחד עולם של ילדים או מתבגרים - התלמידים , וכנגדו עולם של בוגר - המורה . הוא מזמן יחד גם עולם של אלה " שאינם יודעים" ושהגישות החינוכיות הנוהגות מבקשות להשכילם , דהיינו , לשנותם , להתערב במהלך ביגורם הממילאי , וכנגדו עולמם של "היודעים , " הצפויים להחיל שינוי ב"לא יודעים" ולהתערב במהלך ביגורם . ליברליים ככל שיהיו , בתי הספר והמורים המלמדים בהם מתערבים בביגורם של תלמידיהם . הדבר נובע ממהות יעדיו של בית הספר וממערך הנפשות הפועלות בו : צעירים מול מבוגר , חסרי ידע מול בעל ידע . התערבות זו מעמידה את המורה בעיני תלמידיו כדמות מאלצת , ולוא גם במקצת . על פי מסורת תפקידם , מורים מבקשים ללמד , להתערב ככל שיוכלו ; ולעומתם , תלמידים נוטים , בנסיבות רבות , לצמצם את ההתערבות או את מטלות הלימודים , אף הם ככל שניתן . תהליך זה אינו תלוי או מותנה רק באופיו של בית ספר מסוים או בשיטת החינוך הנוהגת בו , אלא נגזר במידה רבה מעצם התערבותן האוכפת של פעולות חינוך . במהלך ההתערבות , נוטים מורים לנתב את תלמידיהם למצבי מאמץ והתחרות . נסיבות אלה תורמות תכופות להפיכת המורה לדמות לא-אהודה , שהאינטר...  אל הספר
רמות