תוכן העניינים

תוכן העניינים הקדמה 5 מבוא : גישה מנחה 11 א . עוצמות התלמידים 25 ב . מי פוגע ? 35 מין וגיל , יחיד וקבוצה רקע אישי וחברתי , הישגים בלימודים ופגיעה במורים כוונת פגיעה ואינטרסים אישיים ג . מי נפגע ? 53 במי פוגעים ? מורים לא הוגנים מורים "חלשים" מיתון כאב הפגיעה והכחשתה ד . מה פוגע ? 69 מניעת שיתוף פעולה כמחדל לגיטימי מחדל לא לגיטימי : המקרר , של אי הכנת שיעורים אי היענות להוראה במסגרת שאינה שיעור הפרעה למהלך השיעור : המקרה של דיבור ללא קבלת רשות " זהות מורית" ואי נחת ה . התמודדות על שיתוף הפעולה של התלמידים 99 התמודדות ופיקוח דרכי פיקוח . 1 פיקוח באמצעות כריזמה ; . 2 פיקוח באמצעות כשירות דידקטית ; . 3 פיקוח בדרכי נועם ; . 4 פיקוח באמצעות ניהול השיעור ; . 5 פיקוח מכוח סמכות ; . 6 פיקוח באמצעות מיקוח שיתוף פעולה וכללי הכיתה ו . להיות עם אנשים 143 נחת בעוצמה  אל הספר
רמות