תרשים ‭:1‬ גורמים המשפיעים על תפישות התלמידים: המודל הלינארי־המבני