טבלה ‭:2‬ ניתוח מבחין של תלמידים המשתייכים לקבוצות שונות, תוצאות הפונקציה הראשונה