טבלה ‭:1‬ תיאור והתפלגות של תפישות התלמידים (המשך)