אינטגרציה חינוכית בקהילה משתנה חנה איילון, חיה ג'משי, אברהם יוגב

אינטגרציה חינוכית בקהילה משתנה חנה איילון , חיה ג'משי , אברהם יוגב במאמר שפורסם באחרונה , מתמודד ( 1988 ) Clark עם הקשר שבין בית הספר ואיזור המגורים , ובעיקר עם השפעת הדה סגרגציה בבתי הספר על האינטגרציה המתרחשת בקהילה . מסקנתו , כי אין הראשון משפיע על האחרון , מדגישה את החשיבות החברתית של כיוון ההשפעה ההפוך , כלומר , של האינטגרציה המתרחשת באיזור המגורים על זו המתקיימת בין כותלי המוסד החינוכי . מחקרנו מתייחס לסוגיה זו באמצעות ניתוח של עמדות תלמידים , החווים את האינטגרציה בבית הספר הממוקם בקהילה הנמצאת בתהליך של שיפור m van החברתי . האינטגרציה החינוכית המתועדת בהרחבה בספרות המחקרית , ( 1975 ; Yogev and Tomlinson , 1989 St . John , ) זוכה בתשומת לב מיוחדת בישראל . ( Blass and Amir , 1984 ) התעניינות זו נובעת במידה רבה מהעיסוק האינטנסיבי של המחקר הישראלי בפער החינוכי המתמשך בין יוצאי אסיה ואפריקה לבין יוצאי אירופה , אמריקה וישראל . הדפוס השכיח של אינטגרציה המיושם בישראל דומה לזה שעוצב בארצות הברית ובארצות אחרות , שלפיו , בני הקבוצה החלשה מוסעים לבתי ספר טובים הממוקמים רחוק מאיזור מגוריהם ...  אל הספר
רמות