טבלה ‭:4‬ הישגים עיסוקייט של בני הנחקרים בהשוואה לממוצעיס ארציים של בני עולים ובני ותיקים