טבלה ‭:2‬ תלמידים בני ‭17-14‬ בבתי־ספר תיכוניים עיוניים (שיעורים ל־‭(1,000‬ לפי מוצא, ותק ומקום מגורים (שנים ‭.(1964-1960‬