טבלה ‭:1‬ שנות לימוד למי ותק של גברים ילידי אירופה למי תקומה העלייה (אחוזים)