ניעות חברתית בעיר עולים גילה מנחם, אפרים יער

ניעות חברתית בעיר עולים גילה מנחם , אפרים יער המחקר הנוכחי בוחן את ההישגים החברתיים הכלכליים של שנתון תלמידים בבית ספר תיכון משתי ערי עולים קטנות וסמוכות בישראל . ענייננו בקבוצה זו נובע מהרקע הייחודי של חבריה , הניתן לתיאור באופן הבא : הצעירים הנחקרים נולדו לאחר מלחמת העולם השנייה והגיעו לישראל עם הוריהם זמן קצר לאחר קום המדינה . מעת עלייתם ועד להתנגדותם התגוררו בשתי עיירות במרכז הארץ , שכל תושביהן היו מהגרים חדשים , חלקם מאירופה , רובם ניצולי השואה והמלחמה , וחלקם מארצות המזרח והים התיכון . במחקר הנוכחי אנו מבקשים לשלב שני תחומים שנחקרו בהרחבה בחברה הישראלית , ולהצביע על מימד חשוב הנוגע בשני תחומים אלה ואשר המחקר בו מועט ביותר . ההסתגלות והקליטה של מהגרים שהגיעו לישראל לאחר קום המדינה זכו בעניין מחקרי רב והיו נדבך מרכזי בהתפתחות הסוציולוגיה הישראלית ( אייזנשטאט , . ( 1966 המחקר התמקד בעיקרו בסוגיות שליוו את קליטתם של העולים מארצות המזרח התיכון , אסיה וצפון אפריקה ( פרס , ; 1976 סמוחה , < 1984 ובגורמים שהשפיעו על הישגיהם החברתיים הדיפרנציאליים של עולי ארצות המזרח ועולי אירופה ; Yuchtma...  אל הספר
רמות