נטייה פוליטית, אימוץ הרפורמה והצלחה בבחינות־הבגרות ביישובים שנחקרו