טבלה ‭:5‬ מקדמי רגרסיה סטנדרטית (מקדמי ביתא) של שלושה מדדי הישג חינוכי על משתנים חברתיים ואימוץ הרסורמה ‭(N=5l)‬