טבלה ‭:4‬ רגרסיה לוגיסטית (טעויות תקן) של ההרכב העדתי והזיקה הדתית במקום על הנטייה הפוליטית ואימוץ הרסורמה ‭(N=82)‬