טבלה ‭:3‬ הגוש השליט ברשויות גדולות לפי מועד ההחלטה על אימוץ הרפורמה (באחוזים)