טבלה ‭:2‬ אימוץ הרפורמה לפי נטייה פוליטית של קהילות עירוניות ‭(1984-1969)‬ (באחוזים)