טבלה ‭:1‬ מתאמי פירסון בין כל משתני המחקר (מספר ‭51 =‬ קהילות)