הקהילה המקומית כישות פוליטית, רפורמה בית־ספרית והישגים חינוכיים מיכאל חן, אודרי אדי

הקהילה המקומית כישות פוליטית , רפורמה בית ספרית והישגים חינוכיים מיכאל חן , אודרי אדי א . המאבק על מדיניות החינוך בין הממשל המרכזי לבין הקהילה המקומית הן מדינאים והן מחנכים מרבים להכיר כיום בצורך בהגברת שיתוף הפעולה בין בתי הספר לבין קהילותיהם . במושג קהילה הכוונה היא ליחידה מרחבית , כגון עיר , שכונה , פרבר או כפר , הכפופים למרותה של רשות מקומית , המשפיעה על דפוסי החברה בכללותה ובמיוחד על מערכת החינוך המקומית . כמה מחקרים הראו כי לאופיה ולמדיניותה של הקהילה יש השפעות מובהקות על ארגון בית הספר , תוכניות הלימודים והישגי התלמידים בישראל > אילון , ; 1992 חן , לוי וכפיר , . ( 1977 כך , למשל , ההחלטה לקיים או לא לקיים מסגרות לימוד נפרדות וייחודיות נתונה בידי הרשות המקומית . ( Willms , 1985 ) השפעת הקהילה על דפוסי החינוך המקומיים נקבעת במידה רבה על פי מידת ההשקעה של גופים ציבוריים , מקומיים או ארציים , בהכוונת מערכת החינוך ובאחזקתה . ניתן לראות את מדיניות החינוך ואת דרכי ביצועה בבית הספר כפרי של פשרה בין מספר רב של גופים ציבוריים , הנאבקים זה בזה על החקיקה , המימון , ההכוונה , האחזקה והביצוע ...  אל הספר
רמות