מעמד המורים בישראל במעבר מהקשר חברתי לקהילתי תמר אלאור

מעמד המורים בישראל במעבר מהקשר חברתי לקהילתי תמר אלאורמאמר זה מתכוון לתאר את הקשר שבין משמעות קיומה של קהילה ומעמד המורה בתוכה . במהלכו יועלה הטיעון כי בחברה המודרנית , יש לכל פרט אפשרות לבחור לעצמו את הקהילה שאליה ירצה להשתייך . מצב זה , שאין בו שייכות אוטומטית של פרטים לקהילות , מאלץ את הקהילות המחפשות הצדקה לעצם קיומן להתחרות על קהל היעד שלהן . תהליך זה מתחיל ביצירת אופי ייחודי לקהילה , המפריד אותה מן האחרות ומעניק לה משמעות מיוחדת , ונמשך בבנייה ובתחזוק של אותם מאפיינים , שנהפכו כבר לסימן ההיכר שלה . מבין כלל הקהילות בחברה המודרנית , יש כאלה המבנות ייחוד לוקלי מסוים , אך ממשיכות להיות בעלות זיקה חזקה למערכת הערכית והנורמטיבית של הקהילות הסובבות . קהילות אחרות , לעומתן , מגבשות ייחוד המבדיל אותן מסביבתן ומרחיקן מאותה מערכת חברתית הנחשבת למרכזית ומשותפת . נטען , כי ככל שהקהילה מרוחקת במודע ממערכת הערכים והנורמות הדומיננטיים בחברה מסוימת , כן מתחזק מעמדו של המורה בקרבה . מצב זה מתקיים גם אם הקהילה הינה מהפכנית ומעוניינת לשנות מצב נתון , וגם אם היא שמרנית ומעוניינת לקיים מערכת מסוימת ...  אל הספר
רמות