תרשים ‭:1‬ מקום המעורבות של ההורים באידיאולוגיה של בית־הספר ובקהילתו