הסתגלות של מנהלי בתי־ספר למעורבות הורים בחינוך: המקרה של בתי־ספר בעלי אוריינטציות ערכיות שונות אלן ב' גולדרינג, רונה שביט, רנה שפירא

הסתגלות של מנהלי בתי ספר למעורבות הורים בחינוך : המקרה של בתי ספר בעלי אוריינטציות ערכיות שונות אלן ב' גולדרינג , רונה שביט , רנה שפיראמבוא אחת התפישות המרכזיות הרווחות כיום בחינוך גורסת , שיש לאפשר להורים להרחיב את פעילותם בכל התחומים הקשורים לתהליך החינוך . ( Davies , 1989 ) מעורבות הורים בבתי ספר מהווה חוד חנית ברבות מן הפעילויות המעצבות רפורמות חינוכיות , רפורמות כגון שיטת ה"שוברים" ™ , ( Vouchers שיטת תשלומי ההעשרה , ( Tuition tax credits ) בחירת נציגות חינוכית מקומית והקמת עמותות הורים מצביעות על מעורבות הורים ניכרת בחינוך . ( 1988 ; Erickson , 1986 Welberg et al ., ) העניין המחודש בבתי ספר פרטיים ובבתי ספר אחרים שניתנת בהם אפשרות בחירה להורים תורם אף הוא למיקוד תשומת הלב בסוגיות הקשורות למעורבות ההורים בחינוך . בעקבות מחקרם של , ( 1987 ) Coleman and Hoffer שהשווה בתי ספר פרטיים וציבוריים בארצות הברית , נהפכה השאלה , באיזו מידה יש לבית ספר ולהורים מערכת ערכים משותפת ובאיזו מידה הם מהווים חלק מ"קהילה פונקציונלית , " לסוגיה חשובה בבחינת האפקטיביות של בתי הספר . המעורבות הגוברת ש...  אל הספר
רמות