בית־הספר הפנימייתי וסביבותיו: קשרי־גומלין יצחק קשתי, מרדכי אריאלי, רנה שפירא

בית הספר הפנימייתי וסביבותיו : קשרי גומלין יצחק קשתי , מרדכי אריאלי , רנה שפירא בתקופת היישוב ובשנות החמישים נתפשו המוסדות הפנימייתיים כמסגרות אוטונומיות למדי , המנותקות מסביבותיהן החברתיות . מראשית שנות השבעים נתונה הפנימייה בשני תהליכי שינוי עיקריים : מן הצד האחד , היא החלה לקלוט נוער "טעון טיפוח" במספרים הולכים וגדלים , ומן הצד האחר , בעקבות תהליכי התרחבות של יישובים עירוניים , התחזקו קשריה עם הקהילות שבסביבתה . יחסי הגומלין המתפתחים בין הפנימייה לסביבה באים לידי ביטוי במטרות הפנימייה ובארגונה , בהרכב החניכים ובסגל . מטרת חיבורנו היא לתעד ולנתח יחסי גומלין מתפתחים אלד . בין פנימיות וקהילותיהן , ולעמוד על משמעותם לגבי הפנימייה , חניכיה וצוותה , וכן לגבי הקהילה ושירותיה החינוכיים . בתקופת טרום המדינה נתפשו הפנימיות בארגוני חיברות וחיברות מחדש לצעירים ילידי הארץ ולעולים . הן אימצו את האידיאולוגיה החלוצית ואת ערכי ההתיישבות והחקלאות , ושיקפו את רעיונות הציונות והקולקטיביזם ששלטו תודתנו נתונה לדיר עובדיה אבירם על הסכמתו להביא בדו"דו זה מספר קטעים מן החיבור על כפר הנוער מעלות . תודה מיוח...  אל הספר
רמות