בית־הספר וקהילותיו

בעריכת רנה שפירא ורונה שביס הויבוך ו הוצאת רמות - אוניבר 0 י 0 ת ת 7 אביב בית הספר וקהילותיו חינוך וחברה עורך הסדרה : יצחק קשתי ועדת מערכת : מרדכי בר לב מיכאל חן אברהם יוגב רנה שפירא בית הספר וקהילותיו  אל הספר
רמות