8. דברי פרדה

. 8 דברי פרדה כשהתחלתי אחרי שנים של מחשבה להעלות על הנייר את פרקי הספר הזה , היה לי קל לכתוב את המבוא . כתיבת דברי הפרדה קשה עלי יותר . דומה הדבר למשהו המתרחש לפעמים בריאיון המסייע . כשהמגיע הזמן להיפרד , יודעים השניים כי זהו הסיום , ועל כן הם משתהים קמעה . הם יודעים כי אינם זקוקים עוד איש לרעהו , אך נהנים להרהר עוד זמן מה ביחד . וכך מתקשה גם אני עכשיו להיפרד וללכת לדרכי . אין זה משום שאיני יכול ; למעשה אני חייב . אבל קייס בי רצון להשתהות עוד רגע , להרהר במה שהושג , ולחשוב כיצד נעשה הדבר . כתבתי דברים אלה כדי שיסייעו לנו לחשוב באופן מעמיק ושקול יותר על הריאיון המסייע , תוך סילוק מחסומי תקשורת רבים ככל האפשר , לרבות מחסומים הנובעים משימושי לשון בלתי מקובלים . כוונתי הייתה לדון בצורות ההתנהגות הרבות והשונות של התרפיסטים והמראיינים , ובהשפעה העשויה להיות להן על המטופלים והמרואיינים . הואיל ומספר צורות ההתנהגות הוא למעשה כמספר המראיינים , ניסיתי לתאר את הדפוסים השכיחים ביותר , לדעתי . המרואיין מוסיף להיות סימן השאלה הנצחי . לעולם איננו יודעים מראש מי הוא ; אך יהא אשר יהא , עלינו להיות נכונ...  אל הספר
ספרית פועלים