איום

איום באמצעות האיום המראיין מודיע על הצעדים שינקוט , אם ימשיך המרואיין בהתנהגותו הנוכחית . הוא אומר , למעשה , כי יפעיל את הכוח שבידיו , שהוא בלא ספק גדול בהרבה מכוחו של המרואיין . בהקשר חברתי רחב יותר פירוש הדבר שהמראיין מזהיר את המרואיין מפני התוצאות הצפויות לו אם ימשיך בדרכו המוטעית . זו אזהרה ברורה . מ . אני אומר לך את האמת , לא לקחתי את העפרונות האלה . מר . אם תמשיך לשקר אצטרך למסור אותך למנהל , והוא ... הוא כבר ידע מה לעשות . מ . לא יכולתי לעשות שום דבר , האוטובוס שוב איחר הבוקר .  אל הספר
ספרית פועלים