מניעה ודחייה

מניעה ודחייה כין ההנחיות והתגובות השייכות לסדרה הנידונה , המניעה והדחייה הן הקיצוניות  אל הספר
ספרית פועלים