הנחיות ותגובות סמכותיות

הנחיות ותגובות סמכותיות נדון עתה בקבוצה האחרונה של הנחיות ותגובות שנעסוק בה בספר זה . גם כעת איני מנסה להקיף הכול ומסתפק בכמה מן ההנחיות והתגובות הרווחות ביותר בסוג זה . בהשתמשו בהן רואה התרפיסט את תפקידו באור מיוחד ופועל בהתאם לכך . לפיכך , לפני שנדון בהנחיות ובתגובות אלה , הניחו לי לומר מלים אחדות על הפילוסופיה העומדת ביסוד תפיסתו . בפרק זה היינו עדים לשינוי הדרגתי בגישת התרפיסט . להוציא סטיות קלות , התקדמנו ברצף שהביאנו לבסוף לנקודה זו בדיוננו . הבה נבחן עכשיו רצף זה . הוא מתחיל , גם אם לא באופן חד משמעי , כשהמטופל ניצב במרכז תהליך הריאיון ועובר בהדרגה למצב ההפוך - כשהתרפיסט הופך להיות הדמות המרכזית . בקצהו האחד של הרצף רואה התרפיסט במטופל אדם אחראי לעצמו , מקור הסמכות של עצמו . הוא רואה במטופל ארם שווה ערך לו , מנסה להבינו באופן אמפתי ומקבלו כפי שהוא . הוא מנסה להבהיר את המחשבות והרגשות שמבטא המטופל ולתארן במקום להעריכן ולשופטן . הוא עושה כמיטב יכולתו לסלק הפרעות תקשורת , ומוכן לעזור למטופל להתקדם לקראת שינוי של ממש . כשהוא סבור כי יש בכך כדי לעזור , הוא מבטא גם את מחשבותיו ורגשותי...  אל הספר
ספרית פועלים