המרצה

השתבש . זה יכול לשמש משוב חשוב מאין כמוהו למראיין המעוניין בהתקדמות מקצועית ובהתפתחות אישית . גם המרואיין יוכל ללמוד שהעצה אינה בהכרח השלב האחרון בקשר שלנו , אלא אם כן זהו רצונו ואין הוא זקוק לנו עוד . אם לא השארנו את הדלת פתוחה דיה למענו והוא ירצה לשוב , הוא עלול להסס מחשש שלא נהיה מרוצים מיחסו לעצתנו . עלינו לשכנעו בהתנהגותנו כי הוא חשוב לנו לאין ערוך יותר מכל עצה שיעצנו לו . תכופות מסתפקים האנשים בעצה ואיננו שומעים מהם עוד . העצה אולי הועילה ואולי לא הועילה . בכל מקרה היינו רוצים לדעת מה הייתה השפעתה . אם השארנו את הדלת פתוחה , נוכל תמיד להמשיך במקום שהפסקנו , או להתחיל מחדש . דלתות סגורות חוסמות את האפשרות להמשך התקשורת . המרצה ההמרצה , הקרובה במשמעותה לשכנוע או לפיתוי עד שלא אנסה להבדיל ביניהם , היא הנחיה או תגובה שמטרתה להמריץ את המטופל ולא להניח לו להתחמק מדברים שלדעתנו אל לו להתחמק מהם . בהמרצה כלולה תמיכה שנועדה לעודד את המטופל להמשיך במה שהוחלט בין שני השותפים , ושלפחות התרפיסט סבור כי יש בו כדי לעזור . כשמשוחחים או מתווכחים על מה שראוי לעשות , מתייחסת ההמרצה להיבט המעשי של ה...  אל הספר
ספרית פועלים