הצעה

הצעה הצעה היא צורה מתונה יותר של עצה . הדברים המשתמעים ממנה בדרך כלל בלתי מחייבים ומעורפלים . התרפיסט מעלה באמצעותה כיוון פעולה אפשרי . ההצעה אינה מחייבת הסכמה ואינה מאיימת על המטופל בדחייה , אם לא יקבלנה .  אל הספר
ספרית פועלים