עידוד

עידוד אפשר לומר כי כל פעולותינו בריאיון המסייע נועדו לסייע למרואיין בדרך זו או אחרת . יחסנו , גישתנו ותגובותינו - כולם נועדו לתמוך בו ולחזקו במאמציו להשתנות שינוי משמעותי ומועיל לו . אנו רוצים לעזור לו להתקרב למציאות ולאני האמיתי שלו , כרי שיוכל לברר לעצמו את מצבו בהווה ולהחליט על יעדיו בעתיד . ה " הממ " ... הזעיר ביותר שלנו נועד להמריצו . אנו כאילו מביעים  אל הספר
ספרית פועלים