חזרה על הנאמר

גוני משמעות רבים , שהתרפיסט אולי מודע להם , ושהמטופל קולט אותם בצורה נכונה או בלתי נכונה . קשה להאמין כי ה"הממ " ... הזעיר טומן בחובו מגוון כה גדול של משמעויות ופירושים . ואולם בחינה מדוקדקת של רעיונות שונים מוכיחה , לדעתי , כי אמנם כך הדבר . חזרה על הנאמר עכשיו , לבסוף , מדבר התרפיסט . הוא משתמש במלים אך אלה הן מלות המטופל . החזרה על הנאמר יכולה להיעשות בדרכים שונות , אך מטרתה אחת ; לשמש הד , לאפשר למטופל לשמוע את דבריו בתקווה שהדבר יעודדו להמשיך לדבר , לבחון ולהעמיק את התבוננותו . כשהתרפיסט משתמש באמצעי זה , נעלם השדה התפיסתי שלו כליל מן התמונה , או מתגלה במידה מזערית בלבד . החזרה על הנאמר משררת למטופל : "אני מאזין לך בתשומת לב רבה , כה רכה שיש ביכולתי לחזור על מה שאמרת . אני עושה זאת כי זה יכול לעזור לך לשמוע את עצמך דרכי . אני חוזר על דבריך כרי שתוכל לקלוט אותם ולבחון את השפעתם עליך , אם אמנם הייתה להם השפעה . אני עצמי נמצא לפי שעה מחוץ לתמונה . " בארבע דרכים עיקריות אפשר לחזור על דברי המטופל : . 1 לחזור מלה במלה על דבריו בלא לשנות אפילו את שם הגוף . מ . היה לי קר והרגשתי שעזבו אות...  אל הספר
ספרית פועלים