הממ...

הממ ... " הממ " ... הוא תגובה מילולית . אף כי אין הוא מלה , זהו בפירוש ביטוי צלילי . בדרך כלל הוא מביע מעין היתר שמשמעו , "המשך , אני אתך , אני מאזין ועוקב אחר דבריך . " ואולם השימוש בו אינו מוגבל רק לזה . בסיוע "הממ " ... עשוי התרפיסט להביע הסכמה לדברי המטופל , או אישור לאופן התמודדותו עם המצב ; בדרך זו הוא מוסר למטופל שהוא מרוצה ממעשיו ומעודדו להמשיך באותו כיוון .  אל הספר
ספרית פועלים