שתיקה

שתיקה כבר דנתי בשתיקה בהקשר אחר . היא ראשונה ברשימה כאן מפני שלעתים היא משמשת תגובה , אף כי תכופות איננו מודעים לכך . זוהי תגובה בלתי מילולית , כמובן , אך ניתן לבטא רבות באמצעותה . מחווה ללא מלים של התרפיסט עשויה להביע , "כן , אני אתך , המשך , " או "אני ממתין כי אני חש שטרם סיימת , " או " כבר אמרת זאת , אני מתחיל להשתעמם . " למחוותינו משמעות רבה , וכך גם למבטינו ולאופן שאנו מתנועעים בכיסאנו . כשם שיש משמעות למלים , כך יש משמעות לשתיקה . בסיועה עשויים שני המשתתפים בריאיון להתקרב זה לזה , ולשתף זה את זה במשהו , או לחוש מה גדול המרחק הקיים לאמיתו של דבר ביניהם . לעתים מצביעה השתיקה על אי הבנה , לעתים היא ניטרלית ולעתים אמפתית מאוד . יש שהיא תוצאה של בלבול . היא עשויה לומר , "למעשה סיימנו , אבל טרם הכרנו בכר . " כתגובה מכוונת פירושה שהתרפיסט החליט לא לומר דבר , בהניחו כי זו התגובה המועילה ביותר ברגע זה . אמנם הוא החליט לא להתערב מילולית , אך הוא נוכח בריאיון והמטופל חש בנוכחותו , כאילו אמר : " אתה יודע שאני מקשיב . הדרך הטלבה ביותר שאני יכול לעזור בה ברגע זד , היא בהימנעות מדיבור . איני פו...  אל הספר
ספרית פועלים