7. תגובות והנחיות

. 7 תגובות והנחיות פרק זה מתמקד בתגובות ובהנחיות . אדון גם באלה שהזכרתי כבר בהקשר אחר וגם באלה שטרם דנתי בהן . הואיל ומספר התגובות וההנחיות הוא אינסופי כמעט , לא אעסוק בכולן , ואסתפק בשכיחות ביותר . לא אעמיד פנים כי אין לי העדפות משלי , אך אשתדל להיות הוגן . אי אפשר להגדיר את ההבדל בין תגובה והנחיה מבלי לשגות לעתים , הואיל ותגובה עלולה להפוך להנחיה , ואילו הנחיה לא פעם אמורה להיות תגובה בלבד , ואף מתפרשת כתגובה . מכל מקום קיים הבדל יסודי בין התגובה וההנחיה של התרפיסטים והמראיינים השונים , ואפשר לעמוד עליו כשבוחנים את סגנון עבודתם . מאחר שמובאות מראיונות שונים עלולות להציג תמונה מוטעית , תשמשנה המובאות שלהלן לשם הגדרה ופירוש בלבד של התגובה או ההנחיה , ולא תעסוקנה בסגנון עבודתו הכולל של המראיין . פיתוח סגנון הנו משימה שעל כל מראיין להתמודד עמה בעצמו , אם יש לו עניין בו . ההבדל היסודי בין תגובה להנחיה כבר כלול בעצם הגדרתן של שתי מלים אלה . כשאני מגיב אני מדבר במונחים המתייחסים לדברי המטופל . אני מגיב על המחשבות והרגשות שהביע ומוסיף גם משהו משלי . כשאני מנחה , אני הוא זה הנותן את הטון . אנ...  אל הספר
ספרית פועלים