כשהמטופל מסרב לדבר

המחיה והשרה התפיסתי שלו ? לא תמיד יש ביכולתנו להשיב על שאלות קשות אלה ; אך עצם הצגתן מסייעת למניעת הפרעות תקשורת בינינו . כשהמטופל מסרב לדבר הריאיון אינו עשוי דיבורים בלבד . קיימת גם תקשורת שאינה מילולית . ואולם , כשאין כלל דיבורים אין גם ריאיון . תכופות אני נשאל , "מה עלי לעשות  אל הספר
ספרית פועלים