מבחן תקשורת יעיל

מבחן תקשורת יעיל במאמרו הידוע Interpersonal and intergroup " "Dealing with breakdowns in Communication - שנכתב ב , 1951 מזכיר תג י יס , 1961 ) פרק ( 17 מבחן תקשורת מעניין , שהרבו להשתמש בו מאז בסדנאות לתקשורת בין אישית ובמצבים שונים בכיתה . המבחן קשה ומציב אתגר , אך התברר לי כי אלה המשתמשים בו מעריכים מאוד את מה שהם לומדים באמצעותו , ושואבים סיפוק רב מהשימוש בו . שני אנשים או יותר מתבקשים לדון בנושא שדעותיהם חלוקות עליו . כל אחד מהם יכול לומר ככל העולה על רוחו בתנאי אחר : לפני שהוא משמיע את השקפותיו , עליו לחזור על הרעיונות והרגשות שהובעו מפי קודמו , לשביעות רצונו של ארם זה . ההנחה היא כי אם ביכולתי לחזור על מה שאמר והרגיש מי שדיבר לפני , סימן ששמעתי והבנתי אותו . לעומת זאת , אם אינו מסוגל לזה , אזי או שגרמתי להפרעות תקשורת בינינו , או שהוא לא הבהיר עצמו די הצורך כך המבחן עוזר לדובר להבהיר את חשיבותו , ולמאזין - להתרכז בנאמר ולא בתשובתו הצפויה על הדברים . ככל שמתלהטות הרוחות מובן שקשה יותר לקיים את התנאי . לעתים מגיעים הדברים לירי כי שדרוש אדם נוסף כדי להרגיע את הרוחות . אדם זה חוזר ת...  אל הספר
ספרית פועלים