התמודדות עם הפרעות תקשורת

התמודדות עם הפרעות תקשורת קיימות דרכים שונות שבעזרתן ניתן לברר באיזו מידה קיימות הפרעות בתקשורת הבין אישית : בדיקת רשימותינו , האזנה להקלטות ושיחה עם עמיתים למקצוע על הראיונות שערכנו . מבחנים ובדיקות אלה שאנו כופים על עצמנו , אם ניתן לומר כך , אינם מהימנים לחלוטין . בכל ריאיון קיימות במידה זו או אחרת הפרעות תקשורת . מטרתנו , כפי שהיא נראית לי , אינה לסלקן כליל , כי הדבר אינו אפשרי ועלול רק לייאש . במקום זה מוטב שנהיה מודעים להתנהגותנו כמראיינים ; נבחין מתי אנו מפריעים שלא לצורך לתקשורת התקינה וננסה לצמצם הפרעות אלה ככל האפשר , מבלי שנשכח כל העת כי איננו אלא בני תמותה העשויים לשגות . ארון להלן בחמש דרכים לצמצום ההפרעות כתקשורת הבין אישית , דרכים שעזרו לי ולרבים מתלמידי .  אל הספר
ספרית פועלים