מערכי־הגנה וערכים

מערכי הגנה וערכים ככל שנתגונן פחות כמראיינים , כן יסייע הדבר יותר למרואיינים לוותר על הגנותיהם שלהם . כתוצאה מכך תשתפר התקשורת בינינו . ככל שנהיה מודעים יותר לערכינו ונחוש פחות צורך לכפותם על המטופל , כן נעזור לו להיות מודע יותר לערכיו הוא , לדבוק בהם , לשנותם או לדחותם , כפי שימצא לנכון . בהכירי את ערכי אני יכול לתארם . כשם שאני יכול לקבלם כחלק משתנה מהאני שלי , כך אוכל גם לקבל את ערכי המטופל כחלק משתנה מהאני המשתנה שלו . אחדים מערכי עשויים להיות קבועים וכך גם אחדים מערכיו של המטופל ; ואולם לא אפחד לגלות לו את ערכי או להתעמת עם שלו . הוא מצדו אולי ילמד שלא לפחד לגלות לי את ערכיו או לעמוד מול שלי , תודות לאווירה הבלתי מאיימת השוררת בינינו . באווירה כזו אולי ילמד לתאר את ערכיו מבלי לחשוש שנשפוט אותם . הוא לא ירגיש צורך להתגונן כי לא יחוש מותקף . אחרי שיבין כי אינו צריך להתאים עצמו לערכי המרואיין , יוכל לברר לעצמו מה הם הערכים האמיתיים שלו עצמו . לפני זמן מה שוחחתי עם איש צעיר . בדברו על תקופת לימודיו אמר על אחר ממוריו את הדברים הבאים ; " הוא היה מורי שלוש שנים בחטיבת הביניים ועשיתי לו ...  אל הספר
ספרית פועלים