מתי לשאול

מתי לשאול שנית , מתי לשאול . עלינו לשאול כשמסיבה זו או אחרת לא שמענו את הנאמר או לא הבנו אותו . סבורני כי במקום לנסות לנחש את המלה שנאמרה מוטב  אל הספר
ספרית פועלים