שאלות המטופל על עצמו

שאלות המטופל על עצמו האפשרות השלישית היא שהמטופל שואל אותנו על עצמו . מבלי לחזור על דברים שנאמרו כבר , אביא דוגמאות אחדות המשקפות כולן אותה גישה ; מ . האם לבחור במקצוע לימודים ראשי צרפתית או אנגלית ?  אל הספר
ספרית פועלים