שאלות המטופל על אחרים

עלינו לספק אפוא את המידע הנדרש כשאפשר ונכון לעשות זאת , אך מן הדין שנהיה מוכנים תמיד לאפשרות כי משהו נוסף מסתתר מאחורי השאלות , וחשוב להגיע אליו . איני מתכוון לחיטוט כמו בדוגמה שלהלן ( רעתי על חקירות וחיטוטים בבר ברורה עכשיו ) - "השעה תשע שלושים וחמש . אמרתי לך מה השעה ; למה שלא תגיד לי עכשיו מה באמת רצית לשאול . קדימה , אל תפחד , לא אנשוך אותך "! עלינו להאזין בתשומת לב רבה , בייחוד כששואלים אותנו שאלות ישירות שמטרתן להשיג מידע , כי אף על פי שלמראית עין מעוניין המטופל בעובדות , מאוד ייתכן שהוא מנסה לשדר לנו באמצעות שאלותיו משהו נוסף . זכורני שנשאלתי פעם לשמי בראשית הריאיון . אמרתי אותו , אם כי הנחתי שהמטופל ידע מהו . לאחר מכן הערתי כי אני מניח שידע את שמי , ושאלתי אם יש לו רגשות מיוחדים כלפי שם זה . התברר שהיו לו - ואף חזקים ביותר , והריאיון החל . איני מציע להפוך כל זבוב לפיל . לעתים לא מסתתר דבר מאחורי שאלת המטופל , אך חשוב להאזין לה ברגישות כדי לא להחמיץ את המקרים , שבהם אכן מסתתר משהו מאחוריה . גם כשהמטופל שואל אותנו באופן מפורש על אחד משלושת העניינים שהוזכרו לעיל , צריכה גישתנו , ל...  אל הספר
ספרית פועלים