"הפגזות"

" הפגזות" לפני שאדון בהיבטים אחרים של השאלות , איני יכול לעמוד בפני הפיתוי לעבור » האבסורר שבשאלות הכפולות לאבסורד גדול אף יותר . כוונתי למה שמכונה "הפגזת שאלות , " כאן הופך המכשיר לנשק המכוון נגד המרואיין , וגם אם אינו קטלני , אין בו כדי לתרום להיווצרות אמון הדדי , קשר טוב ואווירה , הדרושים כרי לסייע למשתתפים בריאיון לבחון יחד את העניין שלשמו נפגשו . במקום זה מוצא עצמו המרואיין לכוד בברד שאלות . אם הוא בורח אל המקלט הקרוב , איננו יכולים אלא לחוש הערכה לדחף ההישרדות שלו . אסתפק בדוגמה אחת , ללא פירושים נוספים , הואיל והיא מדברת בעד עצמה . " ובכן , למה אינך עונה ? האם דרוש לך יותר זמן למחשבה ? אין שום דבר שהיית יכול לומר ? האם לא הבהרתי את דברי די הצורך ? האם אתה חושב שאיני יודעת מה קורה או שלא אכפת לי ? האם היית מעדיף שאפסיק לשאול ? האם היית מעדיף שאניח לך לזמן מה " ? ער שהאזינה לקלטת הריאיון , טענה המראיינת כי ניסתה לדובב את המרואיין , וכי הוא סירב לדבר . נרמה לי כי אני שומע מישהו חולק על דברי וטוען כי דוגמה זו קיצונית במכוון , וכי הבאתי את הדברים עד לידי גיחוך . בין כך ובין כך הפגזה ...  אל הספר
ספרית פועלים