שאלות ישירות לעומת שאלות עקיפות

שאלות ישירות לעומת שאלות עקיפות יש להבחין בין שאלות ישירות לעקיפות . כפי שניתן ללמוד מכינוין , שאלות ישירות עניינן בירור דברים ישיר , ואילו העקיפות מבדרות בעקיפין . כל השאלות הפתוחות שהובאו למעלה הן שאלות ישירות . נוכל לעשותן פתוחות יותר אם ננםחן כשאלה עקיפה . בסופן של השאלות העקיפות אין בדרך כלל סימן שאלה ; עם זאת ברור כי הוצגה שאלה ומתבקשת תשובה . להלן שאלות פתוחות אחדות ובצדן גרסתן העקיפה ; " איך אתה מרגיש כשאתה מכין את שיעוריו עם כל הילדים הקטנים האלה סביבך "? " אני שואל את עצמי מה הרגשתך כשאתה מכין את שיעוריו עם כל הילדים הקטנים האלה סביבך " . " מה דעתך על עבודתך החדשה ? " מעניין אותי לשמוע מה דעתך על עבודתר החדשה . " " אתה כבר שבוע כאן . מהי התרשמותו "? " אתה כבר שבוע כאן . יש ודאי דברים רבים שהיית רוצה לדבר עליהם . " " מה דעתר על שיטת הציונים החדשה שלנו " ? " חשבת ודאי רבות על שיטת הציונים החדשה שלנו . " " כיצר אתה מרגיש עם מכשיר יישור השיניים החדש שלר "? "הייתי מעוניין לשמוע על מכשיר יישור השיניים החדש שלך . "  אל הספר
ספרית פועלים