שאלות פתוחות לעומת שאלות סגורות

שאלות פתוחות לעומת שאלות סגורות הבה נבחן עתה בצורה מעמיקה יותר את מקום השאלות בריאיון . ראשית נתבונן בשאלה הפתוחה לעומת השאלה הסגורה . השאלה הפתוחה היא רחבה , הסגורה צרה . הפתוחה מאפשרת למטופל להרחיב את היריעה , הסגורה מגבילה אותו לתשובה מסוימת אחת . הפתוחה מזמינה אותו להרחיב את השדה התפיסתי שלו , הצרה מצמצמת אותו . השאלה הפתוחה מפתה אותו לגלות את השקפותיו , דעותיו , מחשבותיו ורגשותיו ; השאלה הסגורה מסתפקת בדרך כלל בתשובה עובדתית יבשה . השאלה הפתוחה עשויה להרחיב ולהעמיק את הקשר , הסגורה מגבילה ותוחמת אותו . בקצרה , הראשונה עשויה לפתוח את הדלת לרווחה , לקשר טוב ; האחרונה נועלת אותה בדרך כלל . קל למדי להבחין בין שאלות רחבות לצרות . לדוגמה : " איך אתה מרגיש אחרי המשחק "? " הרגשת מצוין אחרי המשחק , נכון "? " מה העניינים אתך היום "? " אינך נראה כרגיל היום . קרה משהו "? " היית רוצה ללמוד סנדלרות " ? " לימוד סנדלרות הוא אחת האפשרויות , מה יחסך לכר "? " אתה אוהב את בית הספר , נכון " ? " האם אתה אוהב את בית הספר "? " יש האוהבים את בית הספר , ויש שלא . ואתה " ? " אני בטוח שאתה אוהב את אחותר החדש...  אל הספר
ספרית פועלים